CONTRIBUTIE


Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Jaarlijks wordt in de Algemene Ledenvergadering de contributie vastgesteld.

Voor 2022 bedraagt de contributie € 84,--. en mag in termijnen worden betaald in overleg met de penningmeester.

 

Voor KNBB-spelers komt hier de KNBB en District contributie bovenop.

Deze contributie wordt jaarlijks in augustus vastgesteld.

Voor het seizoen 2021-2022 bedraagt de gezamenlijke contributie voor lidmaatschap van KNBB en District € 46,--  

Heel graag dit bedrag in één keer betalen.

 

Contributies dienen te worden overgemaakt op rekeningnummer NL75 ABNA 0518 1975 57 t.n.v. Biljartvereniging D.O.S.