Home » Inschrijven

Voor het aanmelden: Formulieren downloaden, daarna de ingevulde formulieren

in de biljartzaal geven aan een (bestuurs) lid

of mailen naar: secretarisdoshwk@gmail.com