Home » Inschrijven » Aanmelden

 

AANMELDINGSFORMULIER
Voor aanmelding als lid van de biljartvereniging D.O.S. Harderwijk

Gewenste ingangsdatum:...............................

Achternaam        :............................................
Voorletters          :............................................
Roepnaam          :............................................

Geboortedatum  :.............................................

Adres                  :.............................................
Postcode            :.............................................

Woonplaats        :.............................................

Telefoonnummer:.............................................

Mobiel                 :............................................

E-mail                 :............................................

Wilt u alleen recreatief spelen:    Ja    Nee

Wilt u KNBB competitie spelen :  Ja    Nee

Wilt u in beiden spelen : omcirkel wat van toepassing is:  Ja   Nee

Handtekening:.......................................... 

 

Gelieve met blokletters invullen en formulier inleveren bij een van de bestuursleden of mailen aan de secretaris van de vereniging.

e-mail adres: secretarisdoshwk@gmail.com
Bij dit aanmeldingsformulier behoort een Toestemmingsverklaring

 

Let op!! Uw lidmaatschap is pas geldig als uw aanmelding door het dagelijks bestuur is goedgekeurd.